Ο φιλικός διακανονισμός δεν είναι τίποτε παραπάνω από μια συμφωνία μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών, που γλιτώνει τις ίδιες αλλά και τους πελάτες τους από περιττή γραφειοκρατία και σπατάλη χρόνου σε περιπτώσεις ατυχημάτων, με αποτέλεσμα οι αποζημειώσεις να καταβάλλονται ευκολότερα και πιο γρήγορα.

Φυσικά, οι ασφαλιστικές εταιρείες θέτουν προϋποθέσεις για να γίνει χρήση του φιλικού διακανονισμού, αλλά ευτυχώς για τους οδηγούς δεν είναι πολλές: πρέπει να εμπλέκονται μόνο δυο αυτοκίνητα στο ατύχημα, πρέπει και οι δυο εταιρείες να συμμετέχουν στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού και κυρίως πρέπει ένας από τους δύο οδηγούς να αναλάβει την ευθύνη του ατυχήματος. Οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις σχετίζονται με το ύψος των υλικών ζημιών, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει κάποια επίπεδα που ορίζονται κατά περίπτωση.  Πρέπει να σημειωθεί πως ο φιλικός διακανονισμός αφορά ατυχήματα κατά το οποία οι αιτιάσεις αφορούν μόνο υλικές ζημιές, καθώς οι σωματικές βλάβες θέτουν το ατύχημα εκτός της διαδικασίας του φιλικού διακανονισμού.

Αν λοιπόν έχουμε ασφάλεια αυτοκινήτου με την οποία μπορούμε να κάνουμε χρήση αυτής της πολύ χρήσιμης ρύθμισης, το μοναδικό που χρειαζόμαστε είναι το ειδικό έντυπο του φιλικού διακανονισμού, το θα μας δώσει η ασφαλιστική μας εταιρεία, με σκοπό την συμπλήρωσή του και από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς.