Αποτελεί κοινό τόπο το γεγονός ότι τα πολυνομοσχέδια που κατά καιρούς ψηφίζονται, αποτελούν συνήθως μια δέσμη νόμων, που αφορούν ποικίλες πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Στο πιο πρόσφατο πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την ελληνική βουλή, ανάμεσα στα ακανθώδη ζητήματα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικές με τις εταιρείες παροχής Οδικής Βοήθειας, που μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στον ασφαλισμένο και στον καταναλωτή. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ορίζονται λεπτομερώς αρκετοί παράγοντες της εύρυθμης λειτουργίας των εταιριών παροχής οδικής βοήθειας. Για παράδειγμα, θεσπίζεται τσουχτερό πρόστιμο για άτομα ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες οδικής βοήθειας χωρίς να κατέχουν τη σχετική νόμιμη άδεια λειτουργίας, ενώ πρόστιμα προβλέπονται και για την δήλωση ψευδών στοιχειών. Κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους ασφαλισμένους, είναι ότι βάσει του νέου νόμου οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών οδικής βοήθειας έχουν πλέον την υποχρέωση να παρέχουν "άμεση και ποιοτική οδική βοήθεια". Με αυτό τον όρο, ο νόμος προβλέπει πώς οι σχετικές εταιρίες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις αιτήσεις των πελατών τους με το κατάλληλο προσωπικό, εντός το πολύ μιας ώρας, διαφορετικά υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας και σχετικού προστίμου