Καθώς το χρόνιο πρόβλημα της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων δεν δείχνει μειωτική τάση, παρά την αυστηροποίηση του σχετικού νόμου, αναφέρουμε συνοπτικά τις κυρώσεις για τους ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, όπως καταγράφηκαν από τον κύριο Ηλια Συριο, δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω.

 

1) Δοικητικές κυρώσεις:

 

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες που εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές να κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα ανέρχονται σε: 1000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημοσίας χρήσης, 500 ευρώ για τα ΙΧ και άλλα οχήματα ιδιωτικής χρήσης και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Επιπλέον, στους εν λόγω παραβάτες αφαιρούνται η άδεια ικανότητας οδήγησης, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και οι πινακίδες για έξι μήνες. Εδικά στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων που εμπλέκονται σε ατύχημα, ασχέτως ευθύνης του οδηγού τους, οι πινακίδες και η άδεια αφαιρούνται για 2 χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής, για 3 χρόνια.

 

2)Ποινικές κυρώσεις:

 

Οι ποινές που επιβάλλονται σε όσους συλλαμβάνονται να κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα και καταδικάζονται από τα ποινικά δικαστήρια είναι: ποινή φυλάκισης από 2 μέχρι 12 μήνες και χρηματική ποινή μέχρι 3000 ευρώ

 

3)Αστικές κυρώσεις:

 

Στην περίπτωση εμπλοκής ανασφάλιστου οχήματος σε τροχαίο ατύχημα από υπαιτιότητα του οδηγού του, τότε αυτός (ο οδηγός), ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος του οχήματος ενέχονται καθένας σε ολόκληρο και απεριόριστα, σε αποζημίωση των ζημιωθέντων. Στην περίπτωση που οι ζημιωθέντες αποζημιωθούν από το Επικουρικό Κεφάλαιο, το οποίου εκ νόμου καλύπτει, με κάποιους περιορισμούς, την ευθύνη από την κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων, τότε τα παραπάνω εμπλεκόμενα πρόσωπα (οδηγός, ιδιοκτήτης, κάτοχος του ανασφάλιστου οχήματος) εθύνουναι επίσης καθένας σε ολόκληρο, σε αποζημείωση του Επικουρικού Κεφαλαίου και για ποσό ίσο προς το καταβληθέςν στους ζημιωθέντες.