Στο ενάμιση εκατομμύριο έφθασαν οι πολίτες που διέθεταν καλύψεις για υγεία από την ιδιωτική ασφάλιση το 2013 σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ένωσης ασφαλιστικών Εταιριών .

Από αυτούς τους ασφαλισμένους οι 874.568 καλύπτονται από ατομικά συμβόλαια και 748.935 από ομαδικά ασφαλιστήρια .Οι ασφαλίσεις αυτές αφορούν τόσο τον Κλάδο Ζωής για συμβόλαια με συμπληρωματικές ασφαλίσεις και ασφαλίσεις υγείας όσο τον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων με καλύψεις για ασθένειες ,νοσοκομειακή & εξωνοσοκομειακή κάλυψη.

Το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1273/29 Ιουλίου 2013 παρέχει διευκρινήσεις προς όλες τις ΔΟΥ της χώρας και προς του Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ), καθώς και στις περιπτώσεις άρσεις ακινησίας.

 

Το Υπουργείο Οικονομικών συγκεκριμένα διευκρινίζει ότι η μόνη περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης οχήματος είναι εκείνη της θέσεως αυτού σε κατάσταση ακινησίας. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση άρσης της κατάστασης ακινησίας ενός οχήματος, έστω και προσωρινής (ήτοι στις περιπτώσεις που επιτρέπεται σύμφωνα με την ΠΟΛ 1132/3.12.2003 του Υπουργείου Οικονομικών η χορήγηση στον ιδιοκτήτη του οχήματος προσωρινής άδειας κυκλοφορίας «Μ»), υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του οχήματος.

 

Περαιτέρω και με σκοπό την πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας ανασφάλιστων οχημάτων, το Υπουργείο Οικονομικών δίδει εντολή προς όλες τις ΔΟΥ της χώρας: α)να μη χορηγούν προσωρινή άδεια κυκλοφορίας «Μ» στους κατόχους οχημάτων για τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στην ΠΟΛ 1132/3.12.2003 και β) να μην προχωρούν σε άρση της ακινησίας οχήματος, εάν ο κάτοχος του οχήματος που αιτείται την άρση (προσωρινή ή μή), δεν προσκομίσει προηγουμένως σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο στην αρμόδια ΔΟΥ. Η Ένωση Ασφαλιστικών εταιριών καλεί τα μέλη της να εκδώσουν για τις παραπάνω περιπτώσεις ασφαλιστήρια συμβόλαια με τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και στο όνομα του ιδιοκτήτη του οχήματος.

 

Στις περιπτώσεις που η ασφάλιση συνάπτεται με σκοπό την μόνιμη άρση της ακινησίας οχήματος, το ασφαλιστήριο μπορεί να εκδίδεται και με τον αριθμό κυκλοφορίας του μόνο, εφόσον προκύπτει ότι το όχημα αυτό θα λάβει εκ νέου τις παλαιές πινακίδες κυκλοφορίας του. Για την διευκόλυνση της διαδικασίας έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, οι αρμόδιες ΔΟΥ, σύμφωνα με σχετική προφορική διευκρίνηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, θα χορηγούν στους υποψήφιους προς ασφάλιση φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που έχει κατατεθεί στις ΔΟΥ για το σκοπό της ακινησίας, από την οποία ως γνωστόν προκύπτει και ο αριθμός πλαισίου του προς ασφάλιση οχήματος και ο νόμιμος κάτοχος / ιδιοκτήτης αυτού.

 

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν επίσης, εφόσον το κρίνουν σκόπιμο, να ζητούν από τον υποψήφιο προς ασφάλιση κάτοχο οχήματος την προσκόμιση αντιγράφου της δήλωσης θέσης σε ακινησία του οχήματος του προς την αρμόδια ΔΟΥ. Για την απρόσκοπτη τέλος λειτουργία του Κέντρου Πληροφοριών, θα πρέπει να αναγράφεται ολόκληρος ο 17ψήφιος αριθμός πλαισίου με χρήση λατινικών χαρακτήρων.

 

Οι ασφαλιστικές εταιρίες  θα πρέπει να ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο το Κέντρο Πληροφοριών, καταχωρώντας στο σχετικό αρχείο ολόκληρο τον αριθμό πλαισίου του οχήματος. Εννοείται ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες θα πρέπει να ενημερώνουν συμπληρωματικά το Κέντρο Πληροφοριών, αμέσως  μόλις πληφορηθούν το νέο αριθμό κυκλοφορίας αυτού. Η ανάγκη άμεσης ενημέρωσης της  ασφαλιστικής εταιρίας για το νέο αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου με αριθμό πλαισίου οχήματος θα πρέπει να επισημαίνεται ιδιαίτερα προς τον ασφαλισμένο.

 

 

                                                                                                     εριοδικό Ιδιωτική Ασφάλιση / Φεβρουάριος 2014

Διάταξη νόμου που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή προβλέπει επιστροφή των πινακίδων ανασφάλιστων οχημάτων, υπό προϋποθέσεις. Αναλυτικότερα, η ρύθμιση προβλέπει επιστροφή των πινακίδων για τους παραβάτες του νόμου περί ανασφάλιστων οχημάτων, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν εξοφλήσει το διοικητικό πρόστιμο που τους έχει επιβληθεί και έχουν στο μεταξύ ασφαλίσει το εν λόγω όχημα. Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος προβλέπει αφαίρεση των πινακίδων από 6 μήνες ως 2 χρόνια, κάτι που αναιρείται με την νέα νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια.

Το αιφνιδιαστικό κλείσιμο του ρώσικου τουριστικού πρακτορείου Solvex που επηρέασε και την κίνηση στην ελληνική αγορά απασχόλησε την διεθνή ασφαλιστική αγορά κατά τις τελευταίες μέρες. Καθώς οι τουρίστες είχαν προπληρώσει τις διακοπές τους, το γραφείο έχει την υποχρέωση να τους αποζημειώσει, καταβάλλοντας ως και το 80% των χρημάτων που είχαν δώσει. Το Solvex διέθετε ασφαλιστήρια συμβόλαια που κάλυπταν αυτές τις περιπτώσεις, οπότε το κόστος των αποζημειώσεων βαραίνει τρεις ασφαλιστικές εταιρείες. Το συνολικό ποσό των αποζημειώσεων που θα καταβληθούν υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 12 εκατομμύρια δολλάρια.

Παρόλο που στην Ελλάδα συναντάμε ποσοστό ιδιοκατοίκησης αρκετά μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, το ποσοστό των σπιτιών που είναι ασφαλισμένα έναντι κινδύνων όπως ο σεισμός, η πυρκαγιά και οι διαρροές δεν ξεπερνά το 10%! Η πολύ χαμηλή διείσδυση της ασφαλιστικής αγοράς στον συγκεκριμένο τομέα αποτελεί ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που χρήζει ερμηνείας.

 

Πριν βιαστούμε να χρεώσουμε το πρόβλημα στην οικονομική κρίση, μια ματιά στα επίσημα στοιχεία του κλάδου φανερώνει ότι και πριν τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής ύφεσης, το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών βρισκόταν στα ίδια επίπεδα. Είναι αναμφισβήτητο ότι η γενικότερη οικονομική δυσπραγία αποθαρρύνει αρκετούς ιδιοκτήτες από το να ασφαλίσουν την περιουσία τους, ωστόσο τα αίτια είναι βαθύτερα. Το βασικότερο αίτιο είναι η έλλειψη ενημέρωσης των καταναλωτών, τόσο γύρω από τα οφέλη της ασφάλειας σπιτιού, όσο και γύρω από το πραγματικά χαμηλό κόστος της. Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι μπορεί κάποιος να αποκτήσει αξιόπιστη ασφάλεια κατοικίας με τιμές που δεν ξεπερνούν το 1 ευρώ και 30 λεπτά ανά τμ ετησίως, με τα ανταποδοτικά οφέλη σε περίπτωση ατυχήματος ή καταστροφής να είναι πολλαπλάσια.  Ενδεικτικό της έλλειψης ενημέρωσης γύρω από το θέμα αποτελεί και το γεγονός ότι πολλοί καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι η ασφάλιση κατοικίας είναι μεν υποχρεωτική σε οίκημα που τελεί υπό καθεστώς δανειοδότησης, αλλά ο καταναλωτής έχει κάθε δικαιώμα να επιλέξει ο ίδιος, με βάσει τα προσωπικά του κριτήρια, την ασφαλιστική εταιρία με την οποία θα συνάψει συμβόλαιο.

 

Ένας ακόμα λόγος που δρα επιβαρυντικά είναι η έλλειψη ασφαλιστικής κουλτούρας, για την οποία φυσικά δεν ευθύνονται οι καταναλωτές, αλλά διάφορες παθογένειες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Είναι στο χέρι του υπεύθυνου ασφαλιστή να ενημερώσει σωστά τον πελάτη για τα οφέλη της ασφάλισης κατοικίας, αλλά και να αφιερώσει χρόνο προκειμένου να βρει, σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο, το κατάλληλο ασφαλιστικό πακέτο, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για τις ασφάλειες κατοικίας άμεσα και υπεύθυνα, μπορείτε να ζητήσετε να σας καλέσουμε, εντελώς δωρεάν, πατώντας εδώ !

Συνεργαζόμαστε με τις Μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρείες

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στη λίστα μας για μην χάνετε τις προσφορές μας!
Please wait